Steel Control

Армирачки погон лоциран во Скопје, населба Ѓорче Петров на улица Шар Планина бр. 12. Се простира на простор од околу 17,000 м2 од кои хала од 1650 м2. Погонот е располага со опрема за современо функционирање на модерен армирачки погон при што:

 • 3 кранови, од кои еден Халски кран;

 • Два крана за производство и утовар –истовар;

 • Две роботизирани машини за изработка на узенгии од котури до пречник RФ16;

 • Две линии за кроење на арматура со транспортери на материјалот до машините за виткање;

 • Автоматска машина со две потезни глави за виткање арматура до пречник RФ32 (систем фабрика);

 • 12 полуавтоматски машини за виткање арматура;

 • Целосно автоматски апарат за челно заварување на арматурни профили до RФ40;

 • Два вишушкари;

 • Апарати за заварување (Електролачно и MIG/MAG);

 • Изработка на шипови, кошеви, ременати и други заварени елементи потребни во градежништво;

 • Нарачаната количина се мери со сертифицирана кранска вага, и за истата се издава кантарна белешка.Моменталниот производствен капацитет на погонот во една смена изнесува од 600 до 800 тони.

Посветени на висококвалитетни производи и услуга

Нашата посветеност на високвалитетни производи и услуги е срцето на нашата компанија. Инвестираме во современа технологија за да гарантираме квалитетни производи според стандарди. Применуваме строги контроли за квалитетот на секоја фаза.

Посветени сме на изградба на долгорочни партнерства со нашите клиенти и ги почитуваме како дел од нашето семејство. Нашата посветеност не завршува со продажбата на производот или со завршувањето на услугата, туку продолжува низ нашите гаранции и поддршка по потреба.

СЕКТОР БЕТОНСКО ЖЕЛЕЗО

Една од главните дејности на Промет Стеел Холдинг е трговија со бетонско железо од фабриките за производство на арматура на Балканот и Турција пo пат на камионски и бродски превоз.

Нашето работење со бетонско железо го снабдува во голема мера пазарот на нашата земја, Косово, Србија како и пошироко на Балканот, а за големината на нашето работење со бетонско железо во прилог се остварениот промет по количини по години.

20.000 т железо годишно

35.000 т железо годишно

41.000 т железо годишно

45.000 т железо годишно

Побарајте понуда

Со создавање на своја компанија за транспорт нашето претпријатие е во можност, да ги покрие како домашниот така и српскиот и косовскиот пазар со снабдување со бетонско железо, така и со собирање и реекспорт на отпадно железо.

Стеел Транс располага со преку 15 камиони кипери и платформи и со професионални возачи,кои можат да одговорат на предизвиците на секоја дестинација.

Јавете се

Соработници

Со бетонско железо во изминатиот период сме ги снабдувале сите поголеми градежни компании како идржавни проекти за патишта-инфраструктура како што се :

Овие бројки на однесени количини на отпадно железо, го прикажуваат нашиот константен расти развој и во овој сектор.

Претпријатието е секогаш присутно на пазарот, а за тоа сведочат и бројни објекти и тендери од кои сме земале отпадно железо: На сите овие проекти и објекти сме одговориле професионално и благовремено благодарејќи на 20 професионално искуствени работници кои до денес се докажаа во професионално сечење на поголеми железни објекти, како што се дел од фабриката Охис, фабриката за блокови во Гостивар, дел од објектите во Цементара и многу други објекти со старо отпадно железо.

Покрај објекти со железна конструкција нашите работници професионално сечеле и разна расходувана механизација (вагони) од железница со преку над 20.000,00 тони отпадно железни вагони како и отпадни железни шини Железници Инфраструктура со преку 15.000,00 т

Галерија

Два крана за производство и утовар –истовар;

Два крана за производство и утовар –истовар;

Две роботизирани машини за изработка на узенгии од котури до пречник RФ16;

Две линии за кроење на арматура со транспортери на материјалот до машините за виткање;

Автоматска машина со две потезни глави за виткање арматура до пречник RФ32 (систем фабрика);

Целосно автоматски апарат за челно заварување на арматурни профили до RФ40;

Посветени на висококвалитетни производи и услуга

Нашата посветеност на високвалитетни производи и услуги е срцето на нашата компанија. Инвестираме во современа технологија за да гарантираме квалитетни производи според стандарди. Применуваме строги контроли за квалитетот на секоја фаза.

Посветени сме на изградба на долгорочни партнерства со нашите клиенти и ги почитуваме како дел од нашето семејство. Нашата посветеност не завршува со продажбата на производот или со завршувањето на услугата, туку продолжува низ нашите гаранции и поддршка по потреба.

Погледни сертификат