AKTIVA HOLDING
(RESTAURANT AKTIVA)

    Овој наш сектор е присутен скоро од почетокот на нашето работење. Покрај основната дејност имаме и подружница ресторан која се занимава со ресторанско работење во кој секогаш се водиме од девизата дека нашиот гостин секогаш треба да биде задоволен од услугата .

    Ресторанот се наоѓа во индустриска зона Визбегово, која што овозможува да им се пружи квалитетна услуга на сите фирми и нивните вработени кои се наоѓаат во оваа зона.

    Ресторанот располага со основен простор од 500 м2 и дополнителна тераса од 630 м2 која во минатите години е реновирана и сега претставува вистинска оаза во овој дел од градот.

    Галерија